Vývoj software

Zabýváme se vývojem software na zakázku a vlastních produktů. Primárně se zaměřujeme na vývoj modulů a komunikačních ovladačů v Niagara AX framework pro integraci systémů v budovách. Od letošního roku máme ve svém portfoliu i první hardwarový produkt - komunikační bránu pro požární systémy ESSER a připravujeme další! Jsme schopni vyvinout produkt přesně podle vašich potřeb. Naši zákazníci jsou výrobci systémů, firmy zabývající se automatizací a zabezpečením budov i koncoví uživatelé. Pokud jste firma, která potřebuje pro úspěch svého projektu vyvinout speciální zařízení, neváhejte se na nás obrátit! V případě, že v tomto zařízení spatříme potenciál pro další zákazníky a projekty, lze financování vývoje řešit formou sw licence. 

Doposud jsme vyvinuli následující aplikace:

  • Elektronická kniha hostů –  zpracování strojového kódu občanských průkazů, evidence návštěvníků, reporty a statistiky
  • Driver EsserDpBma – ovladač umožňující propojení požárních ústředen ESSER s regulátory Honeywell Hawk AX
  • Driver DAS500 - Ovladač pro sběr dat z automatického záskokového zdroje
  • Driver EsserNetovladač umoňující připojení požárních ústředen ESSER do grafické centrály Honeywell Arena AX
  • Uživatelská rozhraní grafických nadstaveb – grafické znázornění systémů a technologií používaných v budovách, analýza dat, reporty a zasílání alarmů
  • Licenční serverinformační systém pro správu licencí a distribuci softwarových modulů
  • Převodník EsserNet - BACnet IPHW brána pro požární systém ESSER umožňující předávání dat do nadřazených systémů třetích stran pomocí standardu BACnet IP

 

 

Newsletter

Pokud chcete dostávat novinky v oblasti řízení a automatizace budov, zadejte prosím Váš e-mail.

 

 

Kontaktní Informace

 

  • SAFECONTROL s.r.o.
  • email: info@safecontrol.cz